03:11 PM 14/02/2019 Lượt xem: 12
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

02:54 PM 21/08/2018 Lượt xem: 106
Theo số liệu điều tra khảo sát của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, có trên 50% cơ quan, tổ chức tại Việt Nam không phát hiện kịp thời đơn vị mình bị tấn công mạng.

02:54 PM 21/08/2018 Lượt xem: 94
Những ngày gần đây (cuối tháng 7/2018), Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT) đã ghi nhận các hình thức tấn công có chủ đích của tin tặc nhắm vào hệ thống thông tin của một số ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.

02:14 PM 10/07/2018 Lượt xem: 168
Hệ thống này cho phép thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin trực tiếp về dấu hiệu, nguy cơ và cuộc tấn công mạng đang xảy ra trên hệ thống của các cơ quan đơn vị.

02:13 PM 10/07/2018 Lượt xem: 49
Đây là lần đầu tiên một hoạt động diễn tập an toàn thông tin, an ninh mạng quy mô được tổ chức tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm tăng cường kỹ năng phối hợp, xử lý sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật khu vực này.

08:39 AM 21/06/2018 Lượt xem: 146
Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.