08:41 AM 03/08/2016 Lượt xem: 1286
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016

03:28 PM 20/06/2016 Lượt xem: 759
Truyền thông là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội về ATTT.

03:27 PM 20/06/2016 Lượt xem: 995
Báo cáo Malware Infection Index 2016 của Microsoft chỉ ra những mối đe dọa từ mã độc, đồng thời xếp hạng các quốc gia theo mức độ bị ảnh hưởng.

08:21 AM 20/06/2016 Lượt xem: 245
Các chuyên gia an ninh mạng đang cảnh báo số lượng tấn công DDOS quy mô lớn đang tăng mạnh khi chỉ riêng trong ba tháng đầu năm nay đã có đến 19 cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDOS có quy mô lớn với băng thông vượt qua 100 Gbps, gấp hơn bốn lần so với quý trước đó.
1