02:39 PM 31/05/2023 Lượt xem: 4
Tại lễ khai mạc Vietnam - Asia DX Summit 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển Chính phủ số trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia; từ vai trò dẫn dắt của Chính phủ tới tư duy sáng tạo của doanh nghiệp, các nhà khoa học...

02:16 PM 23/05/2023 Lượt xem: 18
CMCN 4.0 đã và đang tác động đến mọi đối tượng xã hội, kể cả với các dân tộc thiểu số. Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh – Uỷ viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã có những chia sẻ về vấn đề này nhân kỳ họp Quốc hội vừa khai mạc sáng 22/5.

08:27 AM 22/05/2023 Lượt xem: 15
Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không quan tâm, đầu tư số hoá cho ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc thiểu số trong thời đại 4.0.

09:49 AM 17/05/2023 Lượt xem: 16
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.

09:50 AM 04/05/2023 Lượt xem: 18
Giá trị chỉ số chuyển đổi số (DTI) của khu vực miền Trung-Tây Nguyên thấp nhất trong 3 khu vực trên cả nước, chỉ 6/19 tỉnh đạt giá trị trên mức trung bình của khối tỉnh.

09:41 AM 04/05/2023 Lượt xem: 20
Ngay đầu tiết học Tiếng Anh của cô trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, cô giáo Lò Thị Sao đã kiểm tra từ mới của học sinh thông qua trò chơi có hình ảnh trên bảng tương tác.

08:31 AM 26/04/2023 Lượt xem: 16
Chuyển đổi số không chỉ được xem như một giải pháp để thích ứng với tình hình thực tế mà còn là hướng phát triển mới, phù hợp với xu thế hiện nay và tất nhiên việc phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng không thể đứng ngoài xu thế này.

02:02 PM 17/04/2023 Lượt xem: 28
Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 522/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.