Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
152/BC-UBDT 14/11/2017 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Ủy ban Dân tộc
935/UBDT-TTTT 11/09/2017 V/v triển khai xây dựng Hệ thống Thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
523/QĐ-UBDT 01/09/2017 Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tòa nhà trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc” tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
352/QĐ-UBDT 26/06/2017 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Ủy ban Dân tộc
578/QĐ-UBDT 31/10/2016 Phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2017"
500/QĐ-UBDT 22/09/2016 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về kiến thức tin học năm 2016