Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
318/QĐ-UBDT 21/06/2016 Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020”
311/QĐ-UBDT 16/06/2016 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin năm 2016”
146/QĐ- UBDT 05/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an ninh trên mạng thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc
734/QĐ- UBDT 31/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu phần mềm chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc năm 2015
651/QĐ- UBDT 26/11/2015 Quyết định thành lập BCĐ, Tổ Thư ký giúp việc BCĐ Ứng dụng Công nghệ thông tin của UBDT
1161/UBDT- TTTT 20/10/2015 V/v kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và Quy hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến 2030