10:27 AM 09/09/2022 Lượt xem: 113
Ngày 12/4/2022 Ủy ban Dân tộc đã ban hành quyết định số 250/QĐ- BCĐCĐS Ban hành Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc năm 2022

10:25 AM 09/09/2022 Lượt xem: 98
Ngày 17/3/2022 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBDT Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hoạt động và cung cấp giải pháp, mô hình tổ chức,quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền công nghệ số, Chính phủ điện tử cho công chức viên chức.