Quyết định Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ủy ban Dân tộc năm 2023 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

09:52 AM 26/05/2023 Lượt xem: 463 In bài viết

Ngày 24/05/2023 Ủy ban Dân tộc có Quyết định số 381/QĐ-UBDT về Ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ủy ban Dân tộc năm 2023 thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chi tiết nội dung xem tại đây