11:11 AM 18/10/2022 Lượt xem: 82
Đặng Thị Nga - nữ sinh dân tộc Dao Tuyển - trở thành thủ khoa khối C00, giành học bổng toàn phần chuyên ngành Digital Marketing Trường Đại học CMC với tổng điểm 29,25.

03:14 PM 11/10/2022 Lượt xem: 78
Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu hướng chung của toàn xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng đã đến lúc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc và chính sách dân tộc, vì nếu chờ khủng hoảng rồi mới chuyển đổi thì sẽ bị đi sau nhiều bước và đánh mất cơ hội.

03:43 PM 15/09/2022 Lượt xem: 108
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

09:26 AM 07/09/2022 Lượt xem: 74
Hiện nay, chuyển đổi số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả thông qua việc tiếp cận công nghệ thông tin, mạng xã hội. Qua đó, góp phần thay đổi suy nghĩ, cách làm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

09:10 AM 07/09/2022 Lượt xem: 64
Chuyển đổi số không chỉ được xem như một giải pháp để thích ứng với tình hình thực tế mà còn là hướng phát triển mới, phù hợp với xu thế hiện nay và tất nhiên việc phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng không thể đứng ngoài xu thế này.

03:08 PM 22/08/2022 Lượt xem: 73
Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 và kế hoạch triển khai năm 2022.

04:37 PM 11/05/2021 Lượt xem: 360
Nhờ chú trọng ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) nên việc xử lý văn bản, giám sát đầu việc, thực hiện chính sách dân tộc ở Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang ngày được nhanh chóng và chất lượng hơn. Người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, chung tay thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.