02:18 PM 26/12/2022 Lượt xem: 28
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2023 là "Năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới", dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

10:41 AM 26/12/2022 Lượt xem: 18
Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và trong thời gian tới của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

09:58 AM 22/12/2022 Lượt xem: 26
Thời gian qua, Chi ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc đã quan tâm chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT và chủ động tham gia công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU đề ra.

09:40 AM 22/12/2022 Lượt xem: 31
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.

09:26 AM 22/12/2022 Lượt xem: 17
Các hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang ở giai đoạn đầu của sự chuyển đổi số. Điều này cho thấy sự cần thiết của các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy cho khu vực này phát triển và tiếp cận chuyển đổi số cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng, đổi mới công nghệ.

10:23 AM 22/11/2022 Lượt xem: 24
Vừa qua, chị Đinh Thị Sim, dân tộc Mường, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo, cùng 49 học viên khác trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức và ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS. Tại đây, chị và các học viên đã được cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh truyền đạt nhiều nội dung, như: kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; hướng dẫn sử dụng các sàn thương mại điện tử...

09:16 AM 27/10/2022 Lượt xem: 57
Tính đến nay, 100% các xã, thị trấn của huyện Võ Nhai ( tỉnh Thái Nguyên) đã có internet cáp quang; tỷ lệ các xóm có sóng 3G, 4G đạt trên 83%; tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt trên 90%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông mình đạt 85%… Những con số đã chứng minh sự phát triển, lan tỏa của phong trào chuyển đổi số (CĐS), đã góp phần đưa Võ Nhai ngày càng phát triển.

11:11 AM 18/10/2022 Lượt xem: 82
Đặng Thị Nga - nữ sinh dân tộc Dao Tuyển - trở thành thủ khoa khối C00, giành học bổng toàn phần chuyên ngành Digital Marketing Trường Đại học CMC với tổng điểm 29,25.