Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin về các nhiệm vụ ứng dụng CNTT của UBDT

09:54 AM 08/06/2018 Lượt xem: 269 In bài viết

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lò Quang Tú, Chánh văn phòng Ủy ban; Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính; Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyên viên của Văn phòng Ủy ban, Trung tâm Thông tin.

Chi tiết nội dung Thông báo số 55/TB-UBDT ngày 07/6/2018: xem tại đây