Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

10:17 AM 13/04/2023 Lượt xem: 489 In bài viết

Theo đó, năm 2023, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ủy ban Dân tộc được phân công nhiệm vụ: Tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kho dữ liệu và hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê các dân tộc phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh kế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chi tiết nội dung xem tại đây

TTCĐS

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác