Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

10:31 AM 17/04/2023 Lượt xem: 529 In bài viết

Với mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Chi tiết nội dung xem tại đây

(TTCĐS)

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác