Quyết định số 685/QĐ-UBDT ngày 20/11/2018 về việc Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan UBDT năm 2019”

10:37 AM 22/11/2018 Lượt xem: 1121 In bài viết

Chi tiết nội dung: xem tại đây

Tin khác