Ủy ban Dân tộc: Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng Công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc

02:12 PM 17/06/2016 Lượt xem: 147 In bài viết

Có 03 nguyên tắc chính để thực hiện việc đánh giá, xếp hạng: (1) Đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, công khai, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; (2) Phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT của từng đơn vị; (3) Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung của quy định này.

Theo quy định, các đơn vị tự tiến hành đánh giá tình hình ứng dụng CNTT tại đơn vị dựa trên 04 nội dung, gồm: Sử dụng thư điện tử của UBDT; Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Nguồn nhân lực CNTT; Chính sách, quy định và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Sau đó gửi kết quả về Ban chỉ đạo trước ngày 25/11- Dựa trên kết quả đó, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và công bố kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT trước ngày 25/12 hàng năm. Sẽ có 04 mức độ đánh giá dựa theo thang điểm được quy định là: tốt, khá, trung bình và kém.

(Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông)