Ủy ban Dân tộc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023

08:57 AM 11/10/2023 Lượt xem: 81 In bài viết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết năm 2023 là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là năm thứ 2, UBDT tổ chức hoạt động Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Năm 2022, UBDT đã tổ chức sự kiện Triển lãm Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và năm nay 2023, UBDT tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển dữ liệu trong lĩnh vực công tác dân tộc” nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Năm 2023 là “Năm Dữ liệu số quốc gia”, theo đó các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số. Với ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác Chuyển đổi số như hiện nay, UBDT đã triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số. Trong đó, đã ban hành nhiều văn bản để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành và hướng tới Chuyển đổi số thành công".

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết Hội thảo hôm nay diễn ra gồm 2 phần, gồm:

Phần thứ nhất: Tạo lập và khai thác dữ liệu, trong phần này chuyên gia Công nghệ thông tin và cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự sẽ trao đổi, cung cấp thông tin tới các đồng chí về Năm dữ liệu số quốc gia; Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Phần thứ II: Đóng góp ý kiến vào nội dung Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Nhiệm vụ này là thực hiện Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa những quan điểm, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, dự án cụ thể để đạt được các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đề án: Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số UBDT công bố Quyết định dữ liệu mở của UBDT. Cụ thể, dữ liệu mở (theo định nghĩa tại Khoản 4 Điều 3, và bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 17 Nghị định 47/2020/NĐ-CP) được cung cấp dưới dạng đóng gói cho tổ chức, cá nhân tải về, hoặc qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu (LGSP) và phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn).

Hiện tại UBDT chưa có dịch vụ chia sẻ dữ liệu (LGSP) nên dữ liệu mở sẽ được cung cấp dưới dạng đóng gói, được công bố trên Cổng dữ liệu mở của UBDT. Cổng dữ liệu mở đã được xây dựng như cổng thành phần của Cổng thông tin UBDT trong Dự án “Xây dựng Kho dữ liệu và Hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS”. Trong thời gian Cổng dữ liệu mở được xây dựng, thì dữ liệu mở được công bố trên Cổng thông tin của UBDT dưới dạng 1 chuyên trang.

Theo đó, UBDT đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBDT ngày 21/6/2023 về ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của UBDT giai đoạn 2023 - 2025. Tại Quyết định số 446 có 2 danh mục dữ liệu mở:

Một là: Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS

Hai là: Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT.

Hiện tại UBDT có 4 thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được công bố tại Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27/11/2015 và Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 3/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBDT; hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ thủ tục hành chính đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai theo quy định, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và công dịch vụ công UBDT tại địa chỉ: https://dichvucong.ubdt.gov.vn. 4 thủ tục hành chính của UBDT hiện nay gồm có: Thi đua khen thưởng; Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc; Công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe PGs.Ts. Đỗ Năng Toàn - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam trao đổi và làm rõ hơn nhiều nội dung về Năm dữ liệu quốc gia; Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trao đổi nội dung của Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau đó, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số trình bày Báo cáo tóm tắt Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc. Đồng thời, Hội thảo đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng trong việc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động chuyển số của các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tại đơn vị mình; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin hướng tới mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để hoạt động chuyển đổi số của UBDT trong năm 2023 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh “Chuyển đổi số của UBDT là phải đẩy mạnh chuyển đổi hệ điều hành quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc để chuẩn hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia để kết nối, cung cấp thông tin cho các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi hoạch định chính sách bảo đảm chính xác”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết để nâng cao hiệu quả trong thực hiện Chuyển đổi số đầu tiên là phải chuyển đổi về nhận thức. Thứ hai là phải đánh giá, rà soát và chuẩn hóa lại hạ tầng số đảm bảo bài bản, thống nhất với nhau. Thứ 3 là phải lựa chọn đầu tư các nền tảng số đúng trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

Vấn đề quan trọng nhất theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đó là vấn đề nguồn nhân lực. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới sáng tạo, tự học, tự rèn, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu đề ra; đồng thời phải quyết tâm, rành mạch trong thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết tại Hội thảo này, các đại biểu đã có rất nhiều đóng góp đến Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống làm cơ quan công tác dân tộc. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện Đề án đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý từ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và các nghị định, văn bản liên quan...