Trung tâm Thông tin làm việc với Văn phòng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

02:42 PM 28/11/2016 Lượt xem: 1046 In bài viết

Toàn cảnh buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2015, UBDT đã triển khai thu thập thông tin tại một số Bộ, ngành về các chỉ tiêu, số liệu thuộc phạm vi Bộ quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số Bộ, ngành còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện phiếu báo cáo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Thông tin đã có những trao đổi về tình hình và tiến độ việc thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS tại các địa phương cũng như các Bộ, ngành cho đến thời điểm hiện tại. Đối với công tác phối hợp cung cấp, tổng hợp thông tin tại Bộ LĐTB&XH, hai bên đã có những trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổng hợp số liệu, hoàn thiện báo cáo, bên cạnh đó cũng đề cập tới các giải pháp tháo gỡ những khó khăn để công tác thu thập thông tin đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc TTTT phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh về sự cần thiết của việc thu thập thông tin từ các Bộ, ban ngành. Đây là một trong hai mục tiêu chính: Lấy dữ liệu của các Bộ, ban ngành và thu thập thông tin tại địa phương theo Quyết định số 02/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để công tác thu thập thông tin, số liệu đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đồng chí đề nghị: Bộ LĐTB&XH hoàn thiện các phiếu báo cáo thông tin theo mẫu của UBDT và gửi phiếu báo cáo thông tin hoàn thiện, đã đóng dấu (kèm file mềm) về cho UBDT.

Huyền Trang