Triển khai tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban Dân tộc

03:28 PM 20/05/2016 Lượt xem: 6490 In bài viết

Cán bộ, công chức Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tuyên truyền, Vụ Địa phương I tại buổi tập huấn

Mục đích của đợt tập huấn này nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính của UBDT. Phấn đấu trong năm 2016, 100% các văn bản, tài liệu trong nội bộ cơ quan được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông đến 60% cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ trung ương đến địa phương kịp thời, hiệu quả; đẩy mạnh phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại buổi tập huấn

Hệ điều hành tác nghiệp Ủy ban Dân tộc

Tại các buổi tập huấn, đại biểu được nghe các kỹ sư của TTTT giới thiệu và hướng dẫn thực hành một số nội dung: Quy trình xử lý văn bản đi, đến; chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ do lãnh đạo UBDT giao; chức năng trao đổi, xin ý kiến dự thảo văn bản; chức năng mời họp trong nội bộ UBDT, chức năng tạo lập, quản lý hồ sơ công việc… qua đó tiếp thu ý kiến góp ý tiếp tục hoàn thiện phần mềm, đồng thời giải đáp một số vướng mắc trong quá trình sử dụng, khai thác phần mềm.

Tại Ủy ban Dân tộc, trong những năm qua, việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm đáng kể chi phí hành chính và thời gian đi lại, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và thúc đẩy cải cách hành chính.

Kỹ sư thuộc TTTT hướng dẫn ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản của UBDT

Dưới đây là một số hình ảnh các Vụ, đơn vị tham gia tập huấn:

Vụ Chính sách Dân tộc và Vụ Pháp chế tham gia tập huấn

Kỹ sư TTTT tập huấn cho Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tuyên truyền, Vụ Địa phương I

PV