09:49 AM 17/05/2023 Lượt xem: 386
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.

09:50 AM 04/05/2023 Lượt xem: 388
Giá trị chỉ số chuyển đổi số (DTI) của khu vực miền Trung-Tây Nguyên thấp nhất trong 3 khu vực trên cả nước, chỉ 6/19 tỉnh đạt giá trị trên mức trung bình của khối tỉnh.

09:41 AM 04/05/2023 Lượt xem: 394
Ngay đầu tiết học Tiếng Anh của cô trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, cô giáo Lò Thị Sao đã kiểm tra từ mới của học sinh thông qua trò chơi có hình ảnh trên bảng tương tác.

08:31 AM 26/04/2023 Lượt xem: 462
Chuyển đổi số không chỉ được xem như một giải pháp để thích ứng với tình hình thực tế mà còn là hướng phát triển mới, phù hợp với xu thế hiện nay và tất nhiên việc phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cũng không thể đứng ngoài xu thế này.

02:02 PM 17/04/2023 Lượt xem: 387
Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 522/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

10:39 AM 17/04/2023 Lượt xem: 360
Đây là yêu cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra cho các cơ quan báo chí tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội nhà báo Việt Nam, sáng 13/4.

11:00 AM 13/04/2023 Lượt xem: 334
Để Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hiệu quả cần huy động sức mạnh của toàn xã hội.

09:42 AM 03/04/2023 Lượt xem: 150
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam thành lập được 1.033 Tổ công nghệ số cộng đồng. Đây là lực lượng giữ vai trò rất quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khối phố.