Trung tâm Thông tin sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

10:16 AM 12/07/2017 Lượt xem: 535 In bài viết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng dự và chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm thông tin đã thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Xây dựng các văn bản ứng dụng CNTT và duy trì Cổng thông tin điện tử của UBDT; Trang tin tiếng anh và hoạt động của Ban chỉ đạo Trang tin đối ngoại UBDT; duy trì, phát triển hệ thống truyền phát trực tuyến và truyền phát lại các kênh phát thanh, truyền hình dân tộc trên Cổng thông tin điện tử UBDT; cung cấp Bản tin phục vụ Lãnh đạo Ủy ban, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành; duy trì và quản trị phân hệ Quản lý văn bản điều hành và các phân hệ phục vụ công tác chuyên môn của UBDT; duy trì và phát triển mạng tin học, hệ thống thư điện tử, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của UBDT... Bên cạnh đó, Trung tâm thông tin tiến thành hoàn thiện đề cương, thành lập tổ soạn thảo, dự thảo cho Đề án “Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc Việt Nam. Trung tâm đang tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai dự án “Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc”; Hoàn thành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư “Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại phục vụ hợp tác quốc tế” và đề án “Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lý tòa nhà trụ sở Ủy Ban Dân Tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội” và một số dự án khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm Thông tin đã thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2017, các nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban giao ngoài kế hoạch công tác đã được Trung tâm nghiêm túc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm thông tin đã đưa ra kiến nghị được bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ cho: Trang bị máy chủ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của công chức, viên chức; duy trì các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử...

Tham gia góp ý tại Hội thảo, lãnh đạo các phòng của trung tâm thông tin đã đưa ra những khó khăn còn vướng mắc, đề xuất để giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng ghi nhận những kết quả Trung tâm Thông tin đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện quả hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn cũng như các nhiệm vụ được giao của Lãnh đạo Ủy ban, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Trung tâm Thông tin sớm: Sắp xếp ổn định, hoàn thiện bộ máy đội ngũ các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ mới; rà soát các kế hoạch được Bộ trưởng giao trong năm 2017 để triển khai đạt hiệu quả, chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xây dựng các văn bản về chữ ký số, cơ sở dữ liệu và phân công triển khai kịp thời; liên hệ với các Bộ, ngành triển khai đúng tiến độ các đề án được giao.

Kim Thu