Quyết định số 465/QĐ-UBDT ngày 02/10/2013 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống thông tin tổng thể của Uỷ ban Dân tộc

02:16 PM 17/06/2016 Lượt xem: 424 In bài viết

Chi tiết nội dung xem tại đây

Tin khác