Ủy ban Dân tộc họp Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử

12:00 AM 13/03/2019 Lượt xem: 3011 In bài viết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp

Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 02/11/ 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Ban Chỉ đạo gồm 11 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Theo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; triển khai thực hiện Quyết định số 557/QĐ-UBDT về Kiến trúc Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc, triển khai thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBDT về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc năm 2019; triển khai, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Vision 2.0 của Ủy ban Dân tộc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã khẳng định sự cần thiết xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời cũng thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo để Ủy ban Dân tộc thực hiện được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử. Trước hết là phần kết nối thông tin, nhận văn bản điện tử với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử là hết sức quan trọng nhằm tăng tốc độ tiếp nhận thông tin, tăng kết nối trong việc thực hiện nhiệm vụ, giảm giao dịch trực tiếp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các công việc theo kế hoạch được phân công và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống quản trị điều hành; tổ chức hiệu quả các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để việc triển khai Chính phủ điện tử đạt hiệu quả tốt nhất.

* Tài liệu liên quan:

Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 02/11/ 2018 về thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của UBDT