Ủy ban Dân tộc: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

04:10 PM 09/09/2022 Lượt xem: 490 In bài viết

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Mục tiêu của Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các vụ, đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên chuyên trách về lĩnh vực công nghệ thông tin, phân tích, xử lý dữ liệu và chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc. Từ đó, góp phần xây dựng các giải pháp, mô hình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền tảng công nghệ số, Chính phủ điện tử; gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, bà Hồ Kim Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin nhấn mạnh: Cùng với các chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số, thời gian gần đây, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, Ủy ban Dân tộc đã có nhiều đổi mới, với nhiều hoạt động, được cụ thể trong các Kế hoạch chuyển đổi số từng năm, từng giai đoạn. Cùng với Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc, Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, gắn chặt chẽ giữa kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan với công tác cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc, đặc biệt trong công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian tới.