03:28 PM 20/06/2016 Lượt xem: 592
Nhằm đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong triển khai nhiệm vụ tại các Vụ, đơn vị, tháng 12/2015, Trung tâm Thông tin và Vụ Địa phương II - UBDT đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho toàn thể Lãnh đạo, công chức tại Vụ Địa phương II.

02:30 PM 20/06/2016 Lượt xem: 540
Chiều ngày 27/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về việc giúp xây dựng Cổng Thông tin Điện tử, Hệ điều hành tác nghiệp, đào tạo trực tuyến và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Ủy ban Trung ương Mặt trận (UBTWMT) Lào xây dựng đất nước.

02:13 PM 17/06/2016 Lượt xem: 645
Ngày 16/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của UBDT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng CNTT năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT chủ trì Hội nghị.

02:12 PM 17/06/2016 Lượt xem: 242
Hàng năm, việc đánh giá, xếp hạng ứng dụng Công nghệ thông tin của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc là rất cần thiết. Đây được xem là một trong những yếu tố nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, đảm bảo đúng lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử tại UBDT. Đồng thời giúp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của UBND (gọi tắt là Ban chỉ đạo) theo dõi, phát hiện kịp thời để xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cho phù hợp và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành của Lãnh đạo Ủy ban. Đặc biệt nâng cao vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý tại đơn vị.

02:12 PM 17/06/2016 Lượt xem: 603
Từ năm 2014, cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học, bước đầu tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân và các Bộ, ngành liên quan về chất lượng xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc.

02:12 PM 17/06/2016 Lượt xem: 3817
Chiều ngày 27/10, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đã có buổi làm việc với Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà về ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối giữa UBDT và Văn phòng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc có đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Thông tin Truyền thông; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc (UBDT).

02:11 PM 17/06/2016 Lượt xem: 906
Ngày 8/5/2015, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc áp dụng đối với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.