04:16 PM 27/05/2022 Lượt xem: 71
Sáng ngày 27/5/2022, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quý II năm 2022. Tham dự phiên họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Y Thông; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.

04:17 PM 20/02/2022 Lượt xem: 64
Ngày 18/02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và một số chuyên gia.

12:00 AM 13/03/2019 Lượt xem: 2637
Sáng ngày 13/3/2019, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT). Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo.

08:53 AM 24/07/2018 Lượt xem: 3798
Chiều 23/7, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin (UBDT) tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT. Tham dự hội thảo có đại diện các vụ, đơn vị của UBDT cùng các chuyên gia, tư vấn về công nghệ thông tin. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin chủ trì hội thảo.

02:12 PM 10/07/2018 Lượt xem: 414
Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học và ứng dụng công nghệ thông tin cho các đồng chí là Thủ trưởng và chuyên viên giúp việc của vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; lãnh đạo, chuyên viên phòng Hành chính - Thư ký và phòng Văn Thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng UBDT.

09:54 AM 08/06/2018 Lượt xem: 376
Ngày 25/5, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Ủy ban và Trung tâm Thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc.

10:16 AM 12/07/2017 Lượt xem: 681
Ngày 11/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Trung tâm Thông tin. Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo và công chức, viên chức của Trung tâm thông tin.

08:07 PM 24/04/2017 Lượt xem: 442
Chiều ngày 12/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của Ủy ban chủ trì họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT