02:48 PM 09/09/2016 Lượt xem: 188
Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành hệ thống giao ban điện tử trực tiếp phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến huyện; hoàn thành lắp đặt thiết bị đối với dự án trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Đồng Nai

02:48 PM 09/09/2016 Lượt xem: 515
Tập đoàn công nghệ Bkav vừa công bố kết quả phân tích cho thấy mã độc tấn công Vietnam Airlines cũng xuất hiện tại nhiều cơ quan, doanh nghiệp khác.

10:47 AM 30/06/2016 Lượt xem: 348
Sự kiện 14.000 cơ sở y tế cả nước chính thức kết nối toàn bộ việc giám định, thanh toán BHYT qua phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, không chỉ đem lại bước thay đổi căn bản trong phòng bệnh, khám chữa bệnh mà còn là thời điểm lịch sử của hai ngành y tế và CNTT.

02:11 PM 17/06/2016 Lượt xem: 320
Chúng ta đang có những cơ hội rất lớn trong việc dùng CNTT để giải quyết những vấn đề căn cơ của đời sống. “Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, chúng ta đã tận dụng cơ hội tới đâu và ứng dụng CNTT hiệu quả tới đâu?”
1