10:07 AM 31/05/2023 Lượt xem: 5
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp chuyên đề về cơ sở dữ liệu và xây dựng đề cương Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các vụ, đơn vị, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

02:47 PM 25/04/2023 Lượt xem: 27
Sáng ngày 24/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ Công an đã phối hợp với UBDT triển khai Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn và Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

09:18 AM 27/03/2023 Lượt xem: 41
Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhằm cụ thể hóa những quan điểm nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, dự án cụ thể để đạt được các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc.

01:53 PM 08/03/2023 Lượt xem: 59
Ngày 25/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ("Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030"), đánh giá kết quả năm 2022 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự và phát biểu chỉ đạo.

09:40 AM 22/12/2022 Lượt xem: 74
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.

08:44 AM 19/12/2022 Lượt xem: 57
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp Tổng kết năm 2022 của Trung tâm Chuyển đổi số diễn ra vào sáng ngày 16/12, tại trụ sở UBDT. Tham dự phiên họp có tập thể Lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Chuyển đổi số.

04:09 PM 12/12/2022 Lượt xem: 78
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chuyển đổi số phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc

03:01 PM 11/10/2022 Lượt xem: 119
Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT - Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.