09:40 AM 22/12/2022 Lượt xem: 31
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số trong công tác dân tộc là đến đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng, chính xác, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào dân tộc thiểu số.

08:44 AM 19/12/2022 Lượt xem: 17
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp Tổng kết năm 2022 của Trung tâm Chuyển đổi số diễn ra vào sáng ngày 16/12, tại trụ sở UBDT. Tham dự phiên họp có tập thể Lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Chuyển đổi số.

04:09 PM 12/12/2022 Lượt xem: 14
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chuyển đổi số phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc

03:01 PM 11/10/2022 Lượt xem: 82
Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT - Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

04:10 PM 09/09/2022 Lượt xem: 105
Sáng ngày 30/6, tại TP. Tuyên Quang, Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc) phối hợp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về hoạt động và cung cấp các giải pháp, mô hình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành trên nền công nghệ số, Chính phủ điện tử cho công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc.

04:06 PM 09/09/2022 Lượt xem: 91
Đó là yêu cầu của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Thông tin (TTTT) và nhiệm vụ công tác chuyển đổi số của UBDT diễn ra vào sáng ngày 15/7, tại trụ sở UBDT. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng thuộc TTTT.

03:08 PM 22/08/2022 Lượt xem: 73
Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 và kế hoạch triển khai năm 2022.

04:16 PM 27/05/2022 Lượt xem: 72
Sáng ngày 27/5/2022, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo quý II năm 2022. Tham dự phiên họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Y Thông; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc.