Thành viên Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc

03:22 PM 14/02/2019 Lượt xem: 276 In bài viết

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban;

2. Ông Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy viên thường trực;

4. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Ủy viên;

5. Ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban, Ủy viên;

6. Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy viên;

8. Bà Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy viên;

10. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy viên.

-----

Theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 02/11/2018 về thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc