Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

02:30 PM 20/06/2016 Lượt xem: 424 In bài viết

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng; Ban Giám đốc và Cán bộ chủ chốt Trung tâm Thông tin UBDT; Lãnh đạo và các thành viên thuộc Công ty TNHH AI Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện hợp tác giữa UBDT Việt Nam và UBTWMT Lào xây dựng đất nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thời gian vừa qua, UBDT đã cử đoàn công tác sang làm việc và khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT tại UBTWMT Lào xây dựng đất nước và một số Bộ, ngành, địa phương của nước bạn Lào, làm cơ sở để phối hợp xây dựng, triển khai, giúp đỡ phát triển ứng dụng CNTT tại nước bạn Lào.

Kết quả khảo sát tình hình ứng dụng CNTT tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Bộ Nội vụ Lào và tỉnh Bo Li Khăm Xay cho thấy, hiện trạng CNTT ở những cơ quan, địa phương này còn hạn chế về nhiều mặt, rất cần được giúp đỡ như: Hạ tầng CNTT (máy chủ, máy trạm); ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành (Cổng Thông tin Điện tử, Hệ điều hành tác nghiệp, thư điện tử); nhân lực chuyên trách về CNTT; trình độ CNTT của cán bộ còn hạn chế...

Qua các cuộc làm việc, khảo sát tại Lào, Trung tâm Thông tin UBDT đã đề xuất phương án giúp đỡ bạn như : Xây dựng Cổng Thông tin Điện tử, Hệ điều hành tác nghiệp, đào tạo trực tuyến và cơ sở hạ tầng CNTT cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Trong đó hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng chính sách của UBTWMT Lào xây dựng đất nước...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đề nghị, cần có số liệu cụ thể về mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin; trình bày giải pháp thực hiện của nhiệm vụ để từ đó thấy được sự cần thiết trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với các hoạt động của UBTWMT Lào xây dựng đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, đồng thời Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng chỉ đạo những công việc cụ thể mà Trung tâm Thông tin cần thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Huyền Trang