Ủy ban Dân tộc triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024

09:12 AM 22/02/2024 Lượt xem: 30 In bài viết

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, việc thực hiện nhiệm vụ CĐS của cơ quan UBDT đã được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. UBDT đã tổ chức nhiều nội dung, hoạt động Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10. Nổi bật là việc tổ chức Hội thảo về CĐS với chủ đề Phát triển dữ liệu số trong lĩnh vực công tác dân tộc với các nội dung: Công bố quyết định dữ liệu mở của UBDT; giới thiệu và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê qua hệ thống bảng biểu và hệ thống bản đồ GIS; năm dữ liệu số quốc gia; đề án cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư...

UBDT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CĐS trên báo in và Báo điện tử Dân tộc và Phát triển, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin CĐS. Trong đó tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; việc triển khai thực hiện CĐS của UBDT, các bộ, ngành Trung ương và địa phương về công tác CĐS. Chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tính đến ngày 31/12/2023, UBDT đã có 175 tin, bài tuyên truyền về công tác CĐS; Ban hành một số văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công tác CĐS năm 2023 của UBDT (như: Kế hoạch CĐS năm 2023; Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo CĐS UBDT năm 2023; phê duyệt Đề án CĐS và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Khung kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT phiên bản 2.0; Kế hoạch cung cấp Dữ liệu mở của UBDT giai đoạn 2023-2025…).

Hệ thống hạ tầng, nền tảng kỹ thuật CNTT của UBDT được hình thành trong một giai đoạn dài, với mục tiêu đáp ứng từng bước các yêu cầu về ứng dụng CNTT như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, thư điện tử, đào tạo trực tuyến… và các phần mềm, CSDL chuyên nghành khác. Các trang thiết bị đầu tư hiện nay chiếm khoảng 70% không gian phòng máy, về cơ bản đã cung cấp đủ tài nguyên phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT của UBDT.

Qua triển khai các nhiệm vụ, UBDT đã từng bước nâng cao nhận thức cho Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong CĐS. Đây là tiền đề cho sự vào cuộc của các vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện CĐS. Mỗi công chức, viên chức của UBDT luôn coi CĐS là động lực, công cụ để nâng cao hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, tổ chức trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. UBDT coi CĐS là bắt buộc, mang tính mặc định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, UBDT đề ra phương hướng triển khai CĐS với các nhiệm vụ trọng tâm: Ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi CĐS nhanh, bền vững; triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tập trung phục vụ các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025”.

Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho công chức, viên chức; tham gia thử nghiệm mô hình ngôn ngữ tiếng Việt (gọi tắt là LLM) và trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức; công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp (NDXP, LGSP); triển khai, xây dựng dự án kho dữ liệu và hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; triển khai cổng dữ liệu mở; triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với những kết quả trong công tác CĐS của UBDT trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đi sâu vào các nội dung, nhiệm vụ của năm 2024, một số đại biểu đã có nhiều góp ý bổ sung đối với các nội dung như: Công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CĐS; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dữ liệu để đảm bảo khai thác hiệu quả…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả công tác CĐS của UBDT đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa triển khai theo kế hoạch và cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Để công tác CĐS năm 2024 được thực hiện tốt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị phải triển khai tổng thể các nội dung liên quan đến CĐS và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CĐS; đổi mới về công tác xây dựng báo cáo; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông qua tập huấn nâng cao trình độ và kiện toàn, bổ sung nguồn nhân lực.

Các vụ, đơn vị cần triển khai các nhiệm vụ CĐS có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo khâu sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trong phạm vi cho phép; đảm bảo về an toàn, an ninh mạng và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật; tập trung triển khai các dự án, nội dung đã được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng trình tự thủ tục.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm CĐS có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban để giao việc cho các vụ, đơn vị thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời giám sát, đôn đốc, báo cáo, có kiến nghị khi gặp phải các vấn đề phát sinh để kịp thời thay đổi, điều chỉnh.

(Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc)