Danh bạ ĐT trang ƯDCNTT

08:43 PM 03/10/2016 Lượt xem: 414 In bài viết
Người sử dụng Số điện thoại Chức vụ
BAN CHỈ ĐẠO
Phan Văn Hùng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT
04 38489106
Trưởng ban Chỉ đạo
Nguyễn Ngọc Hà
Giám đốc Trung tâm Thông tin
043.7222626 Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo
Tổ trưởng Tổ Thư ký
Nguyễn Sỹ Tá
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
080 43970
Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Văn Xuân
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
04 37343526 Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Văn Nhuận
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
080.44362 Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Hữu Giảng 
Chánh Thanh tra
04 38438765 Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Thị Tư
Vụ trưởng Vụ Dân tộc Thiểu số
04 37349879 Thành viên Ban Chỉ đạo
Võ Văn Bảy
Vụ trưởng
Chánh Văn phòng Điều phối CT135
04 38237330 Thành viên Ban Chỉ đạo
Lý Anh Tuấn
Vụ trưởng Vụ Pháp Chế
04 37335582 Thành viên Ban Chỉ đạo
Mùa A Tủa
Vụ trưởng Vụ Địa phương I
04 38231555 Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Xuân Đức
Vụ trưởng Vụ Địa phương II
0500 2230689 Thành viên Ban Chỉ đạo
Huỳnh Thi SôMaLy
Vụ trưởng Vụ Địa phương III
0710 3817699 Thành viên Ban Chỉ đạo
Cầm Văn Thanh 
Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc
0437349438 Thành viên Ban Chỉ đạo
Đỗ Văn Đại
Vụ phó Vụ Tuyên Truyền
04 38437614 Thành viên Ban Chỉ đạo
Hoàng Văn Bình
Vụ Phó Vụ Hợp tác Quốc tế
04 32115943 Thành viên Ban Chỉ đạo
Nguyễn Quang Hả
Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc
04 37623865 Thành viên Ban Chỉ đạo
 
Ngô Quang Sơn
Phó Giám đốc Học Viện dân tộc
04 37912995 Thành viên Ban Chỉ đạo
Trần Trung
Q.Giám đốc Học Viện Dân tộc
04 37868108 Thành viên Ban Chỉ đạo
Hoàng Xuân Định
Vụ phó Vụ Tuyên Truyền
  Thành viên Ban Chỉ đạo
Trịnh Xuân Thành
Giám đốc Nhà khách Dân tộc
04 37627071 Thành viên Ban Chỉ đạo
TỔ THƯ KÝ
Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
080 43694 Tổ phó Tổ Thư ký
Nguyễn Nam Trung
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính -
Trung tâm thông tin
043 7225666

 
Thành viên Tổ Thư ký
Cao Cường
Trưởng phòng Thông tin Tư liệu -
Trung tâm thông tin
04 37349617

 
Thành viên Tổ Thư ký

 
Đỗ Việt Thắng
Trưởng phòng Tích hợp Hệ thống-
Trung tâm thông tin
04 37335153 Thành viên Tổ Thư ký
Lê Văn Hùng 
Trưởng phòng Ứng dụng và CSDL -
Trung tâm thông tin
080 44695 Thành viên Tổ Thư ký
 
Lang Thị Minh 
Phụ trách Kế toán - Trung tâm Thông tin
043 8231122 Thành viên Tổ Thư ký
 
Hoàng Vĩnh Hà 
Chuyên viên - Trung tâm Thông tin
04 37349617
 
Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Văn Huân
 Phó Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp
Văn phòng UB
04 37349458 Thành viên Tổ Thư ký
Phạm Phú Thịnh
Phó Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp
Văn phòng UB
04 37349458 Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Thủy Vân
Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ
0804 4327 Thành viên Tổ Thư ký
Vũ Quốc Thắng
Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Thống kê
Vụ Kế hoạch - Tài chính
08044303 Thành viên Tổ Thư ký
Vừa Bá Thông 
Chuyên viên Vụ Pháp chế
043 7271970 Thành viên Tổ Thư ký
Lê Thị Thu Hà
Chuyên viên Vụ Tuyên truyền
0437349436 Thành viên Tổ Thư ký
 
Nguyễn Bình Minh
Chuyên viên Vụ Tổng hợp
080 44110
 
Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Kiên Trung
Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc Tế


 
Thành viên Tổ Thư ký
Vi Anh Tùng 
Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc
04 37349432 Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Thị Sinh 
Chuyên viên Thanh tra Ủy Ban
04 37336853 Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Đức Đạt
Chuyên viện Vụ Dân tộc Thiểu số 
04 37349892 Thành viên Tổ Thư ký
Tô Hải Nam
Chuyên viên Văn phòng Điều phối CT135
04. 37349441 Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Hoàng
Chuyên viện Vụ Địa phương I
0437349437 Thành viên Tổ Thư ký
Y Der AYũn
Chuyên viện Vụ Địa Phương II


 
Thành viên Tổ Thư ký
Thạch Thế Phong 
Chuyên viên Vụ Địa Phương II


 
Thành viên Tổ Thư ký
Phạm Duy Hưng
Chuyên viện Viện Dân tộc


 
Thành viên Tổ Thư ký

 
Chu Minh Quân 
Chuyên viên Trường Cán bộ Dân tộc


 
Thành viên Tổ Thư ký
Vũ Thị Kim Dung
Chuyên viên Tạp chí Dân tộc


 
Thành viên Tổ Thư ký
Thiều Đức Long
Kỹ sư Nhà khách Dân tộc


 
Thành viên Tổ Thư ký
Nguyễn Hữu Cảnh 
Chuyên viên Văn phòng Đại diện tại TPHCM


 
Thành viên Tổ Thư ký