Quyết định: V/v Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin Ủy ban Dân tộc.

10:16 AM 27/06/2016 Lượt xem: 435 In bài viết

Chi tiết nội dung xem tại đây.