03:28 PM 20/06/2016 Lượt xem: 349
Nhằm đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong triển khai nhiệm vụ tại các Vụ, đơn vị, tháng 12/2015, Trung tâm Thông tin và Vụ Địa phương II - UBDT đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho toàn thể Lãnh đạo, công chức tại Vụ Địa phương II.

03:28 PM 20/05/2016 Lượt xem: 6302
Thực hiện Kế hoạch hành động xây dựng Chính quyền điện tử, mục tiêu là hình thành mô hình Chính quyền điện tử của Ủy ban Dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn... Từ ngày 12/1 đến ngày 15/1/2016, Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản của UBDT cho các Vụ, đơn vị. Theo kế hoạch, trong đợt 1 sẽ triển khai tập huấn cho 06 Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

02:15 PM 22/01/2016 Lượt xem: 278
Ngày 22/1, Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc đã triển khai tập huấn khai thác Hệ điều hành tác nghiệp của UBDT phân hệ Quản lý văn bản cho công chức, viên chức của Nhà khách Dân tộc (NKDT). Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng dự và chỉ đạo tại buổi tập huấn.
1